Loading...

Wonder Pizza

4 500 CFA

Loading...

Wonder Pizza

  • sauce tomate
  • fromage
  • poulet
  • sauce barbecue
  • tomate
  • oignon
  • poivron
Poids 0.100 kg